Trao tặng 20 suất học bổng cho học sinh Trung tâm Nghị Lực Sống

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNMO) - Quỹ Hỗ trợ giáo dục NTS – Kaspersky vừa thực hiện chương trình trao tặng học bổng năm học 2008 – 2009 cho 20 bạn học sinh nghèo vượt khó thuộc lớp Tin học, Trung tâm Nghị Lực Sống, Hà Nội.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/47/181363