Trao Quyết định của Bộ Chính trị tới đồng chí Đặng Ngọc Tùng

Ngày 28.10, tại Hà Nội, thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trao Quyết định về công tác cán bộ cho đồng chí Đặng Ngọc Tùng - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN.

Theo Quyết định, đồng chí Đặng Ngọc Tùng được nghỉ hưu từ ngày 1.10.2016.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị trao Quyết định về công tác cán bộ cho đồng chí Đặng Ngọc Tùng- nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao những đóng góp của đồng chí Đặng Ngọc Tùng, đặc biệt nhấn mạnh: Đồng chí Đặng Ngọc Tùng là người đã trải qua 4 khóa là đại biểu Quốc hội, 3 khóa là Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, 2 khóa là Ủy viên Trung ương Đảng. Qua các nhiệm vụ được giao, đến nay, đồng chí Đặng Ngọc Tùng đã hoàn thành trọng trách mà Đảng và tổ chức Công đoàn giao phó, làm tốt công tác chăm lo bảo vệ, quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và người lao động.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cũng mong rằng, khi đã nghỉ công tác, đồng chí Đặng Ngọc Tùng sẽ tiếp tục quan tâm, gắn bó, cống hiến cho tổ chức CĐ; giúp Tổng LĐLĐVN và CĐ các cấp thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ.

Đồng chí Đặng Ngọc Tùng đã cảm ơn Bộ Chính trị cũng như cá nhân đồng chí Nguyễn Thiện Nhân và Đảng đoàn Tổng LĐLĐVN đã quan tâm, ghi nhận những đóng góp của đồng chí và chúc các đồng chí trong Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN tiếp tục thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình; giúp tổ chức CĐ cả nước đạt được nhiều thành tích vẻ vang hơn.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Bùi Văn Cường cũng trân trọng ghi nhận những đóng góp to lớn của đồng chí Đặng Ngọc Tùng cho tổ chức CĐVN và chúc đồng chí Đặng Ngọc Tùng khỏe mạnh, tiếp tục quan tâm, giúp đỡ tổ chức CĐVN.

L.N