Trao quyết định bổ nhiệm Trợ lý, Thư ký Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình

Ngày 7/11/2016, TANDTC tổ chức công bố và trao quyết định bổ nhiệm các chức danh Trợ lý, Thư ký đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC.

Đến dự buổi lễ có Chánh án TANDTC, các Phó Chánh án TANDTC; các thành viên Hội đồng Thẩm phán TANDTC; lãnh đạo các đơn vị thuộc TANDTC.

Trao quyết định bổ nhiệm Trợ lý, Thư ký Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình - Ảnh 1

Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình trao quyết định bổ nhiệm

Tại buổi lễ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ TANDTC công bố Quyết định số 383-QĐNS/TW, ngày 1/11/2016 của Ban chấp hành Trung ương về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Văn Du, Thẩm phán TANDTC giữ chức vụ Trợ lý đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC.

Đồng thời, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ TANDTC công bố Quyết định số 1138-QĐ/TANDTC của Chánh án TANDTC bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Xuân Kỳ, Phó Chánh Văn phòng TANDTC, Trưởng ban Ban Thư ký lãnh đạo TANDTC giữ chức vụ Vụ trưởng - Thư ký đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC; Quyết định số 1136-QĐ/TANDTC của Chánh án TANDTC bổ nhiệm đồng chí Phạm Quốc Hưng, Chánh Văn phòng TANDTC giữ chức vụ Thư ký đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC.

Trao quyết định bổ nhiệm Trợ lý, Thư ký Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình - Ảnh 2

Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm

Phát biểu giao nhiệm vụ đối với các đồng chí vừa được bổ nhiệm, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC mong rằng những đồng chí vừa được bổ nhiệm phải luôn giữ vững phẩm chất đạo đức, không ngừng trau dồi chuyên môn nghiệp vụ , bản lĩnh chính trị; phải học hỏi, tham khảo ý kiến của người đi trước; cần công tâm trong công việc, tham mưu, đề xuất phải chuẩn chỉ để hoàn thành nhiệm vụ mà Ban chấp hành Trung ương cũng như Ban cán sự Đảng, lãnh đạo TANDTC đã tin tưởng giao cho.

Uy tín của Bí thư Trung ương Đảng, của Chánh án TANDTC có sự đóng góp không nhỏ của các Trợ lý, Thư ký nói riêng, của Ban lãnh đạo, Hội đồng Thẩm phán và cán bộ, công chức TAND nói chung. Chính vì vậy, tập thể Ban cán sự Đảng, lãnh đạo TANDTC và TAND các cấp cần cộng đồng trách nhiệm, nỗ lực cố gắng trong mọi hoạt động để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân đã giao cho TAND.

Trao quyết định bổ nhiệm Trợ lý, Thư ký Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình - Ảnh 3

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình giao nhiệm vụ cho các đồng chí được bổ nhiệm ở cương vị mới.

Thay mặt cho những người vừa được bổ nhiệm, đồng chí Nguyễn Văn Du cảm ơn Ban cán sự Đảng và lãnh đạo TANDTC cũng như các đồng nghiệp đã tin tưởng giao cho trọng trách mới, đây vừa là niềm vinh dự lớn nhưng cũng đầy thử thách, khó khăn. Đồng chí Nguyễn Văn Du hứa dù ở cương vị công tác nào cũng luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, nêu cao tinh thần đoàn kết và mong rằng nhận được sự quan tâm, giúp đỡ nhiều hơn nữa của các đồng chí lãnh đạo TANDTC, của các đồng nghiệp để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trần Minh Giang