Trao Huy hiệu Đảng tặng 111 đảng viên cao niên tuổi Đảng ở An Giang

Ngày 3-11, Tỉnh ủy An Giang tổ chức trao Huy hiệu 55, 50, 40 và 30 năm tuổi Đảng tặng các đồng chí là đảng viên cao niên tuổi Đảng.

Trao Huy hiệu Đảng tặng 111 đảng viên cao niên tuổi Đảng ở An Giang - Ảnh 1

Đợt này, tỉnh An Giang vinh dự có 111 đồng chí được trao Huy hiệu 55, 50, 40 và 30 năm tuổi Đảng; trong đó, có bốn đồng chí nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, chín đồng chí nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 18 đồng chí nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 80 đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Thay mặt Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy An Giang Võ Anh Kiệt ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của các đồng chí cao niên tuổi Đảng. Các đồng chí cao niên tuổi Đảng là những tấm gương tiêu biểu của Đảng, đã có nhiều đóng góp tích cực cho Đảng, Nhà nước và tỉnh An Giang qua các thời kỳ. Nhiều đồng chí là những chiến sĩ cách mạng kiên trung trong các cuộc chiến đấu chống giặc ngoại xâm và bảo vệ Tổ quốc.

Thời gian tới, với kinh nghiệm của mình, các đồng chí sẽ có nhiều đóng góp, hướng dẫn, truyền đạt kinh nghiệm để các thế hệ trẻ hôm nay hoàn thành tốt hơn công việc, xây dựng Đảng ngày một trong sạch, vững mạnh, phát triển đất nước và quê hương An Giang ngày càng giàu đẹp, văn minh.