Trao hơn 26.000 suất học bổng Nguyễn Đức Cảnh

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    (NLĐ)- LĐLĐ quận 1 - TPHCM vừa tổng kết 15 năm thực hiện Quỹ Học bổng Nguyễn Đức Cảnh và trao học bổng năm học 2008-2009. Các CĐ cơ sở đã trao 18.120 suất với tổng số tiền 3,2 tỉ đồng. LĐLĐ quận cũng trao 1.123 suất, với số tiền 400 triệu đồng. Dịp này, LĐLĐ quận đã trao 60 suất (từ 500.000 đồng đến 800.000 đồng/suất) cho con CNVC-LĐ vượt khó, học giỏi.

    - Qua 15 năm thực hiện, số CĐ cơ sở trực thuộc LĐLĐ quận 4-TPHCM đã xây dựng quỹ học bổng tăng lên đáng kể, từ 58 CĐ cơ sở năm 1994 lên 74 CĐ cơ sở năm 2009. Trong 15 năm, các CĐ cơ sở cũng đã trao 7.278 suất học bổng với số tiền là 1,1 tỉ đồng. Dịp này, LĐLĐ quận đã trao 29 suất học bổng cho con CNVC-LĐ vượt khó, học giỏi năm học 2008-2009 (từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng/suất).

    Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20090818011146766p0c1010/trao-hon-26000-suat-hoc-bong-nguyen-duc-canh.htm