Trao heo giống sinh sản cho hộ khó khăn tại xã Đak Ta Ley và Đak Djrăng

Thực hiện cuộc vận động 'Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững', ngày 7-9, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) tổ chức trao heo rừng lai sinh sản cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Đak Ta Ley và Đak Djrăng.

Đoàn trao heo lai rừng lai sinh sản cho các hộ nghèo tại xã Đak Djrăng. Ảnh: Kim Ngọc

Đoàn trao heo lai rừng lai sinh sản cho các hộ nghèo tại xã Đak Djrăng. Ảnh: Kim Ngọc

Theo đó, đoàn đã trao cho 10 hộ đồng bào dân tộc thiểu số, mỗi hộ 2 con heo rừng lai sinh sản. Tổng kinh phí hơn 21 triệu đồng được trích từ nguồn Quỹ Vì người nghèo của huyện.

Việc hỗ trợ con giống hết sức có ý nghĩa, thể hiện trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc chung tay giúp đỡ hộ dân tộc thiểu số khó khăn có điều kiện phát triển kinh tế, từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.

PHẠM NGỌC

Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/trao-heo-giong-sinh-san-cho-ho-kho-khan-tai-xa-dak-ta-ley-va-dak-djrang-post248496.html