Trao giải thưởng văn hóa đọc năm 2022

Ngày 21/12, tại Thư viện Quốc gia, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (Bộ VHTT&DL) đã tổ chức Lễ Tổng kết và trao Giải thưởng Phát triển văn hóa đọc năm 2022.

Quang cảnh buổi Lễ Tổng kết và trao Giải thưởng Phát triển văn hóa đọc năm 2022

Quang cảnh buổi Lễ Tổng kết và trao Giải thưởng Phát triển văn hóa đọc năm 2022

Tham dự buổi Lễ có đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Chính phủ, lãnh đạo Bộ VHTT&DL, đại diện các Cục, Vụ thuộc Bộ VHTT&DL, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng; đại diện lãnh đạo Thư viện Quốc gia Việt Nam, Hội Thư viện Việt Nam; một số Sở VHTT&DL, thư viện một số tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương, thư viện chuyên ngành, thư viện đại học, các cơ sở đào tạo ngành thư viện - thông tin; các tập thể, cá nhân đạt Giải thưởng phát triển văn hóa đọc năm 2022...

Giải thưởng phát triển văn hóa đọc được Bộ VHTT&DL tổ chức hằng năm nhằm kịp thời tôn vinh những đóng góp quý báu của các tổ chức, cá nhân đối với phát triển văn hóa đọc, động viên, khuyến khích các tổ chức, cá nhân có những đóng góp tích cực cho việc phát triển văn hóa đọc tại bộ, ngành, địa phương, các vùng miền và trong cộng đồng. Từ đó thông qua hoạt động đọc để lan tỏa các giá trị văn hóa tốt đẹp đến với cộng đồng, góp phần nâng cao dân trí, hỗ trợ việc học tập, nghiên cứu, giải trí, làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần, khơi dậy khát vọng cống hiến trong mỗi con người Việt Nam, nhằm phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Bà Đoàn Quỳnh Dung, Phó Vụ trưởng Vụ Thư viện, Bộ VHTT&DL phát biểu tại buổi Lễ

Năm 2022, Bộ VHTT&DL đã có văn bản hướng dẫn việc xét tặng giải thưởng phát triển văn hóa đọc gửi tới các bộ, ngành, địa phương và nhận được 68 hồ sơ của các tập thể, cá nhân đề nghị xét tặng, trong đó có 32 hồ sơ tập thể và 36 hồ sơ cá nhân.

Các cá nhân được trao giải thưởng Phát triển Văn hóa đọc năm 2022

Căn cứ vào Quy chế Giải thưởng Phát triển Văn hóa đọc và thành tích đạt được của các tập thể và cá nhân một cách nghiêm túc, công tâm, Hội đồng xét tặng Giải thưởng Phát triển Văn hóa đọc đã đề xuất trình Lãnh đạo Bộ VHTT&DL trao tặng Giải thưởng cho 11 tập thể và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động phát triển văn hóa đọc năm 2022. Qua đó, nhằm kịp thời tôn vinh các tổ chức, cá nhân có những đóng góp nỗ lực cho phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, phát huy hiệu quả vốn tài liệu trong thư viện thông qua việc tổ chức các dịch vụ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu của người dân với nhiều cách làm hay, sáng tạo.

Trong khuôn khổ Lễ tổng kết và trao giải, Ban Tổ chức đã trao giải và trưng bày, triển lãm một số hình ảnh hoạt động khuyến đọc, các sản phẩm của các tổ chức, cá nhân có đóng góp cho phát triển văn hóa đọc năm 2022.

Lê Đại

Nguồn Bảo Vệ Công Lý: https://baove.congly.vn/trao-giai-thuong-van-hoa-doc-nam-2022-41343.html