Trao giải thưởng cho các lãnh đạo CNTT xuất sắc

    Gốc

    NDĐT - Lễ trao Giải thưởng cho chín nhà lãnh đạo công nghệ thông tin (CNTT) xuất sắc năm 2007 (CIO Awards 2007) đã được tổ chức tối qua tại Hà Nội nhằm vinh danh những cá nhân có những đóng góp và sáng kiến thiết thực cho việc triển khai thành công các dự án CNTT trong thời gian qua.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=105615&sub=76&top=41