Trao giải cuộc thi sáng tác tiểu phẩm đề tài dân số, gia đình và trẻ em

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    NDĐT - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hôm nay đã trao giải cho các tác giả dự thi cuộc thi sáng tác tiểu phẩm, kịch ngắn và cuộc vận động sáng tác mẫu tranh cổ động đề tài dân số, gia đình và trẻ em 2007.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=110583&sub=134&top=43