Trao đổi về bài "Sạn… lắm quá!"

Cảm ơn tác giả Bảo Trâm và Chuyên đề ANTG đã chỉ ra chỗ sai sót của tài liệu. Sai sót thật khó tránh và biển học là vô bờ. Chúng tôi mong nhận được những chỉ dẫn chí tình, chí lý để hoàn thiện cuốn tài liệu này.