Trao đổi kinh nghiệm thực hiện Quy chế dân chủ Cụm đồng bằng sông Hồng

Chiều 24-11, tại tỉnh Hưng Yên, Ban Chỉ đạo T.Ư về thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả kiểm tra và trao đổi kinh nghiệm về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở các tỉnh Cụm đồng bằng sông Hồng.

Trao đổi kinh nghiệm thực hiện Quy chế dân chủ Cụm đồng bằng sông Hồng - Ảnh 1

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư, Trưởng Ban Chỉ đạo T.Ư về thực hiện QCDC ở cơ sở chủ trì hội nghị.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai yêu cầu: Các địa phương trong Cụm tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, triển khai, thể chế hóa các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thực hiện QCDC ở cơ sở; phát huy quyền làm chủ của nhân dân; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, MTTQ, đoàn thể các cấp trong việc tổ chức thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện QCDC ở cơ sở. Nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường công tác tiếp dân, đối thoại với dân. Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng; tiếp tục mở rộng dân chủ, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Tập trung đẩy mạnh thực hiện QCDC trong các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp ngoài nhà nước, quan tâm thành lập các tổ chức đảng, các đoàn thể trong doanh nghiệp...