Trao bằng tốt nghiệp Cao cấp LLCT cho 118 đồng chí

Ngày 11/4, Bộ GTVT và Học viện Chính trị Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ tốt nghiệp cho Lớp Cao cấp lý luận chính trị- Hành chính K9 Bộ GTVT.

Từ ngày khai giảng (22/9/2009) đến đầu năm 2012, lớp học gồm 118 học viên là các cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ dự nguồn thuộc các cơ quan đơn vị trong ngành GTVT đã trải qua 21 đợt tập trung học tập, đi thực tế, tổ chức làm luận văn tốt nghiệp... đạt kết quả tốt.

100% học viên đã hoàn thành chương trình học tập với kết quả gần 20% nhận bằng giỏi và hơn 80% đạt loại khá. Đây là những cán bộ chủ chốt trong công tác chính trị tư tưởng tại đơn vị, nhằm ổn định và phát triển sản xuất, tham gia tích cực vào sự phát triển của ngành GTVT VN.

P.V