Trao 17 con bò giống cho các hộ nghèo

Ngày 1/10, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức trao tặng 17 con bò giống sinh sản cho các hộ nghèo trên địa bàn thành phố.

Quang cảnh buổi lễ trao bò giống.

Theo đó, lãnh đạo Mặt trận TP Quảng Ngãi đã trao tặng 17 con bò giống sinh sản cho 17 hộ nghèo trong thành phố Quảng Ngãi,

Mỗi con bò giá trị 15 triệu đồng, với tổng kính phí 255 triệu đồng, từ nguồn “Quỹ người nghèo" năm 2016 của TP Quảng Ngãi.

Việc hỗ trợ bò giống nhằm giúp cho 17 hộ nghèo trên địa bàn thành phố có điều kiện phát triển kinh tế để vươn lên thoát nghèo.

Chí Đại