Trao 16 giải thưởng cho tranh cổ động tuyên truyền 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tác phẩm Tất cả cho chiến dịch Điện Biên Phủ của tác giả Đỗ Như Điềm (Thái Bình) đã được trao giải nhất cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Ngày 17-4, Cục Văn hóa cơ sở, Bộ (VH-TT&DL), tổ chức lễ trao giải thưởng cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954 đến 7-5-2024) và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19-5-1959 đến 19-5-2024).

Được phát động từ ngày 24-10-2023, qua hai tháng, Ban tổ chức (BTC) đã nhận được hơn 1.000 tác phẩm tham gia.

Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, ông Nguyễn Quốc Huy cho biết các tác phẩm tranh cổ động đã thể hiện rõ nội dung tuyên truyền, đáp ứng yêu cầu về mỹ thuật; thông qua ngôn ngữ và hình ảnh, màu sắc, các tác phẩm đã chuyển tải về ý nghĩa, tầm vóc, giá trị lịch sử vĩ đại của các sự kiện này.

Giải Nhất cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, họa sĩ Đỗ Như Điềm (Thái Bình).

Ông Nguyễn Quốc Huy khẳng định: "Thông qua hoạt động tuyên truyền cổ động nhằm khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh và tinh thần đại đoàn kết dân tộc đi đến thắng lợi của hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chống Mỹ;

Khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng; tôn vinh và tri ân sâu sắc tới các thế hệ người Việt Nam đã hi sinh xương máu, đóng góp trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước;

Đồng thời, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân phấn đấu, nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng"

Cục trưởng Ninh Thị Thu Hương trao giải thưởng cho các tác giả. Ảnh: TV.

Tại lễ tổng kết và trao giải, ở nội dung sáng tác tranh cổ động tuyên truyền 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, BTC đã trao giải nhất cho họa sĩ Đỗ Như Điềm (Thái Bình) với tác phẩm Tất cả cho chiến dịch Điện Biên Phủ; trao giải nhì cho các tác giả Đỗ Như Điềm, với tác phẩm Điện Biên Phủ, Chiến thắng của sức mạnh đại đoàn kết dân tộc Việt Nam; tác giả Nguyễn Duy Thành (Hà Nội) với tác phẩm Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ- Bác bảo thắng là thắng.

Ngoài ra, có hai giải ba, 10 giải khuyến khích và một giải phong trào đã được trao tặng.

Ở nội dung sáng tác tranh cổ động tuyên truyền 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn, BTC đã trao giải nhất cho tác giả Phạm Bình Định (Hà Nội) với tác phẩm Chào em cô gái mở đường; trao giải nhì cho tác giả Nguyễn Công Quang (Hà Nội) với tác phẩm Con đường huyền thoại; tác giả Nguyễn Duy Thành (Hà Nội) với tác phẩm Soi cho ta đi đánh trận trường kỳ.

Ngoài ra, có ba giải ba, 10 giải khuyến khích và một giải phong trào đã được trao tặng.

VIẾT THỊNH

Nguồn PLO: https://plo.vn/trao-16-giai-thuong-cho-tranh-co-dong-tuyen-truyen-70-nam-chien-thang-dien-bien-phu-post786087.html