Transcend tung ra máy nghe nhạc T.sonic 840

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    MP3 Transcend T.sonic 840 có dung lượng đến 8GB. Ngoài chức năng nghe nhạc, máy còn có nhiều chức năng hấp dẫn khác. Máy vừa được Transcend tung ra ngày 29/4/2008.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=9920&t=pcolarticle