Transcend giới thiệu RAM cho máy chủ và máy trạm

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Bộ nhớ DDR2-667 Fully-Buffered DIMMs (FB-DIMM) điện năng thấp 1GB và 2GB dành cho máy chủ và máy trạm vừa được Transcend giới thiệu ngày 17/6/2008.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=10442&t=pcolarticle