Transcend đưa ra bút nhớ 32GB

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Transcend vừa tung ra bút nhớ USB JetFlash mới V20 với dung lượng tối đa lên đến 32GB.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=9386&t=pcolarticle