Tránh xe hơi, 2 cậu bé đi xe đạp cắm đầu vào hàng rào

    1 liên quanGốc

    Tránh xe hơi tại ngã ba, 2 cậu bé đi xe đạp cắm đầu vào hàng rào tại một ngôi nhà ở tỉnh Cartago, Costa Rica.

    Thiên Ân (Nguồn: Diario Extra)

      Nguồn VTC News: https://vtc.vn/video-tranh-xe-hoi-2-cau-be-di-xe-dap-cam-dau-vao-hang-rao-ar618988.html