Tranh vui cười vỡ bụng

Đặc biệt có một hình ảnh về máy tính cực kỳ hiếm có khó tìm, nhất là với phụ nữ.

Muốn vào phây – búc tý coi
Thế mà nhiều kẻ cứ soi sau mình

Anh nào dám đọ cùng em
Vào đây đọ sức thi xem ai tài

Anh ngồi luyện chưởng riêng anh
Chân, tay mắt mũi luyện nhanh thành tài

Ti vi, bàn phím lắp vào
Thành quả máy tính đỉnh cao độc hàng

Nhìn xem có thấy giống không
Chân tay mũi miệng đuôi mông? Ổn rồi

Dao nhà đã gẫy cán rồi
Nên đành sử dụng răng thôi sao giờ

Ở đây có một cái hầm
Xe cộ cứ việc ầm ầm chạy qua

Ngôi sao giống tớ hay là
Tớ đang bắt chước như là ngôi sao

Buồn thay vợ ở dưới nhà
Còn mình bị trói treo xà nhìn không