Tranh vui: Chỉ con gái mới hiểu

Tiin.vn - Thấy chàng cả ngày không nhắn tin đả động gì đến mình, con gái bắt đầu sốt ruột rồi đấy!

(Sưu tầm)