Tranh thủ tậu hàng "xịn" giảm giá

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Hơn một tháng nay, Huế (S năm 3, Trường ĐH Y tế cộng đồng), dân tộc Tày, quê ở Yên Bái, đã nghỉ làm thêm ở một cửa hàng ăn trên đường Láng.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=53&NewsId=130682