Tránh thiếu điện, quan trọng nhất là tiết kiệm

    Báo VnEconomy
    Gốc

    Biện pháp chủ động nhất để hạn chế thiếu điện vẫn là tăng cường tuyên truyền, thực hiện tiết kiệm điện...

    Nguồn VnEconomy: vneconomy.vn/?cat_name=0809&home=detail&id=eb3f5010f867da&page=category