Tránh quá tải trong giải quyết thủ tục hành chính

GD&TĐ - Hiện nay, việc giải quyết thủ tục hành chính, công việc cho người dân đã dần dần được cải thiện theo chiều hướng tích cực, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của công dân, tổ chức như đã rút ngắn thời gian, giấy tờ được đơn giản hóa...

Tránh quá tải trong giải quyết thủ tục hành chính - Ảnh 1

Tuy nhiên, nhiều lĩnh vực như cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, đất; cấp CMND, cấp giấy phép xây dựng, đăng ký xe mô tô, chứng thực; cấp giấy chứng nhận kinh doanh... việc giải quyết vẫn còn chậm, nhiều nơi đang quá tải do nhu cầu của người dân rất lớn.

Mặc dù các cơ quan này đã áp dụng rất nhiều cách thức để khắc phục như tăng thêm biên chế, áp dụng công nghệ thông tin... nhưng tình trạng này vẫn còn tiếp diễn.

Trước đây thực hiện Quyết định số 14/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ nhiều cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến xã đều áp dụng làm việc vào ngày thứ Bảy, bước đầu đã đạt được những kết quả tích cực.

Tuy nhiên việc triển khai tràn lan, rập khuôn, máy móc dẫn đến lãng phí về chi phí hoạt động và tiền lương làm thêm giờ trả cho cán bộ, công chức.

Từ nguyên nhân trên mà các cơ quan, đơn vị lại đồng loạt bỏ áp dụng làm việc vào ngày thứ Bảy và hiện nay nhiều nơi lại gây ra quá tải.

Nhằm giải quyết triệt để tình trạng quá tải, phục vụ tốt hơn yêu cầu của công dân, tổ chức, vừa tránh lãng phí không đáng có, các cơ quan có thẩm quyền cần tăng thời gian giải quyết thủ tục hành chính.

Theo chúng tôi các cơ quan liên quan cần đẩy mạnh triển khai áp dụng việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua đường bưu điện; tiếp đó có thể thực hiện việc giải quyết thủ tục hành chính tất cả các ngày trong tuần kể cả thứ Bảy và Chủ nhật đối với 4 lĩnh vực còn quá tải, khối lượng hồ sơ lớn là: Cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, đất; làm CMND; cấp giấy phép xây dựng; cấp đổi giấy phép lái xe.

Việc tăng cường giải quyết nhanh các lĩnh vực này sẽ đảm bảo tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức, vừa hạn chế tiêu cực, tham nhũng do quá tải. Đồng thời, phục vụ đắc lực cho việc quản lý, điều hành của cơ quan Nhà nước trong quản lý hành chính, trật tự xã hội, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.