Tranh luận Trump - Clinton: Hằn học nhất trong lịch sử

Cuộc khẩu chiến lần hai giữa bà Hillary Clinton và ông Donald Trump được BBC đánh giá là cuộc tranh luận tổng thống hằn học nhất mà họ từng chứng kiến.