Tránh hình thức trong sinh hoạt Đảng theo Quy định 76

Ngày 15/6/2000, Bộ Chính trị ban hành Quy định 76-QĐ/TW về việc đảng viên đang công tác ở các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú (còn gọi là đảng viên 76). Tuy nhiên, không phải ở nơi nào, đảng viên nào cũng thực hiện tốt Quy định 76.

Tránh hình thức trong sinh hoạt Đảng theo Quy định 76 - Ảnh 1

Bí thư Chi bộ tổ dân phố Hòa Linh (phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh) Lê Thế Hùng (người ngoài cùng bên phải) cùng đảng viên trong chi bộ, đảng viên 76 trao đổi về công tác tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng “Tổ dân phố văn minh kiểu mẫu”.

Những năm qua, cấp ủy đảng tại các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã làm tốt việc hướng dẫn, chỉ đạo đảng viên tham gia các hoạt động ở nơi cư trú. Về phía chi ủy, chi bộ đảng tại các khu dân cư cũng đã thể hiện rõ trách nhiệm trong việc quản lý, kiểm tra đảng viên thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ ở nơi cư trú. Việc quản lý cán bộ, đảng viên cả 2 chiều đã mang lại kết quả tích cực.

Tuy nhiên, việc tổ chức sinh hoạt đảng viên theo Quy định 76 vẫn còn nhiều hạn chế. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Tĩnh Đậu Thị Thủy thẳng thắn: “Tại phần lớn các buổi sinh hoạt, đảng viên ít phát biểu và nếu phát biểu cũng chỉ nêu các ưu điểm hoặc có những ý kiến chung chung, đảng viên ngại đụng chạm đến những vấn đề tiêu cực, nhất là khuyết điểm của tổ chức và cán bộ cơ sở. Nhiều cấp ủy nơi đảng viên công tác thường chỉ giới thiệu đảng viên về sinh hoạt, nhưng không có liên hệ với chi ủy khu dân cư. Ngoài ra, có đảng viên là cán bộ nhà nước, nhưng về sống khép kín, ít quan hệ với bà con trong khu dân cư, tổ dân phố, chưa tích cực, gương mẫu thực hiện các chủ trương của địa phương, nhưng cuối năm, khi bình xét gia đình văn hóa và lấy phiếu xác nhận... vẫn được đánh giá đạt các tiêu chí”.

Theo Bí thư Đảng ủy phường Nguyễn Du (TP Hà Tĩnh) Nguyễn Văn Trung: “Không ít đảng viên 76 không tham dự đầy đủ các kỳ sinh hoạt, thậm chí vắng mặt cả 2 kỳ với nhiều lý do. Tại một số chi bộ, một số gia đình đảng viên 76 không chấp hành tốt việc đảm bảo trật tự đô thị, lấn chiếm lòng lề đường, mương thoát nước, một số khoản đóng góp chưa nhiệt tình tham gia... Thậm chí, có những trường hợp chi bộ đã nhận xét phiếu nhưng đảng viên không đến nhận để nộp cho cấp ủy cơ quan, đơn vị”.

Bên cạnh đó, trên thực tế, một số tổ chức đảng và đảng viên do chưa nhận thức đầy đủ về Quy định 76 nên trong sinh hoạt còn nặng tính hình thức, chưa sinh hoạt theo định kỳ. Không ít đảng viên xem sinh hoạt như bắt buộc, gò ép... nên thờ ơ với những vấn đề bức xúc ở địa phương.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thạch Hà Nguyễn Văn Thắng cho biết: “Một số cấp ủy nơi đảng viên cư trú còn nể nang, nhận xét chưa sát với tình hình thực tế đảng viên tham gia sinh hoạt và chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cũng như quy định của địa phương nên việc đánh giá chất lượng đảng viên chưa cao, đôi khi còn mang tính hình thức”.

Nhiều ý kiến cho rằng, để nâng cao chất lượng việc thực hiện Quy định 76 của Bộ Chính trị đòi hỏi sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ của cấp ủy nơi đảng viên đang công tác và nơi cư trú. Cấp ủy nơi cư trú phải duy trì sinh hoạt với đảng viên để thông báo tình hình của cơ sở, đồng thời, tranh thủ các ý kiến góp ý, chia sẻ kinh nghiệm của họ. Trước khi nhận xét, đánh giá đảng viên, cấp ủy cần tổ chức họp lấy ý kiến của tập thể đảng viên trong chi bộ. Đồng thời, nghiêm túc tiếp thu các ý kiến ở khu dân cư, bảo đảm những nhận xét của cấp ủy thật sự trung thực, khách quan, công tâm, trên tinh thần xây dựng.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Tĩnh Đậu Thị Thủy, khi đảng viên về sinh hoạt tại địa bàn cư trú, chi ủy, chi bộ ở các khu dân cư có thêm những đảng viên có chuyên môn, trình độ và nhiều điều kiện khác để tham gia, đóng góp trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, các đoàn thể và phong trào tại địa phương. Cần phải phát huy cao hơn vai trò của nguồn lực này trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại các địa phương, đồng thời, tạo môi trường rèn luyện, phấn đấu để nâng cao chất lượng đảng viên, cán bộ ở các cơ quan, đơn vị.

Nam Giang