Tranh giành bánh gato

Nhanh tay hứng lấy những chiếc bánh thơm ngon trước khi bị người khác cướp lấy và nhớ tránh những chiếc bánh đá giả rơi vào người.

Gata