Tránh đưa ra phương thức tuyển sinh đại học phức tạp

    Truyền Hình Thông Tấn
    VNEWS
    1 liên quanGốc

    Ngày 23/9, Bộ Giáo dục và Đào tạo có văn bản gửi các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục đại học năm học 2022-2023.

    Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/tranh-dua-ra-phuong-thuc-tuyen-sinh-dai-hoc-phuc-tap-53797.htm