Tranh chấp khi xây nhà, một người thiệt mạng

    Báo Công An Nhân Dân
    1 đăng lạiGốc

    Mâu thuẫn trong khi xây nhà, hai gia đình Trần Văn Hoàn và Nguyễn Văn Tiến đã xảy ra hỗn chiến. Trong lúc đánh nhau, Nguyễn Thành Dương, là người nhà Tiến đã bị đâm chết.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/phapluat/2009/3/110552.cand