Tranh cãi việc công nhận phôi đông lạnh là trẻ em

Vấn đề quyền thai nhi và quyền con người đang là tâm điểm tranh cãi tại Mỹ sau khi tòa án Tối cao bang Alabama ra phán quyết công nhận phôi thai đông lạnh là trẻ em.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/tranh-cai-viec-cong-nhan-phoi-dong-lanh-la-tre-em-111880.htm