Trang web của ông Obama bị tấn công, bà Clinton "hưởng lợi"

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    NDĐT - Ngày 21-4, những người ủng hộ ông Obama được một phen ngạc nhiên khi truy cập vào trang web vận động tranh cử ứng cử viên tổng thống của ông thì lại được dẫn sang trang web của bà Hillary Clinton - đối thủ cạnh tranh trực tiếp của ông.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=120539&sub=82&top=45