Trăng tự tình đêm

  Báo Văn Nghệ Công An
  2 liên quanGốc

  Đào Phi cường

  Bao giờ
  trăng mới ngủ ngon
  Bao giờ
  trăng mới lại tròn cánh sen

  Đêm thâu vẫn tỏ ánh đèn
  Bờ môi ấm nóng hờ then
  nhớ hình
  Vì sao
  trăng khát bình minh
  Vì sao
  trăng nép một mình gối êm

  Heo may đổ gánh
  run thềm
  Trăng sầu ngậm lệ
  đêm đêm tự tình

  Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/tho/trang-tu-tinh-dem-i653687/