Trang trí những mảng tường

    Gốc

    Ba mặt phẳng đập vào mắt ta nhiều nhất trong nhà là: sàn, tường và trần, trong đó bao giờ cũng thế, mặt phẳng đứng (tường) hút tầm nhìn hơn hai mặt phẳng...

    Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/chuyende/machban/2007/10/20/081106/1170