Trang phục Việt Nam bước lên 'sàn' Audition

    Báo An Ninh Thủ Đô
    Gốc

    Trò chơi nhạc nhảy của VTC Game vừa cập nhật lên phiên bản mới, đưa 3 mẫu doạt giải trong cuộc thi thiết kế trang phục MyStyle hồi đầu năm vào thế giới ảo.

    Nguồn ANTĐ: http://gamethu.net/News/Diem-tin/2008/07/3B9AE5F9