Trạng nguyên @

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    khanh_linh1000@yahoo.com là địa chỉ email của tân trạng nguyên, đang giữ vị trí đầu tiên với điểm số 1.000 trên bảng vàng của cuộc thi Thiên Long Trạng Nguyên

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/cntt/205418.asp