Trang nghiêm lễ Tắm Phật tại tổ đình Vĩnh Nghiêm

  Giác ngộ
  23 liên quanGốcTP. HCM

  Sáng 8-5 (8-4-Nhâm Dần) tại tổ đình Vĩnh Nghiêm (quận 3, TP.HCM) đã trang nghiêm diễn ra lễ Tắm Phật - Kính mừng Phật đản Phật lịch 2566 - Dương lịch 2022.

  Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp chứng minh lễ

  Chứng minh khóa lễ có Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh; Hòa thượng Yoshimizu Daichi, Chứng minh Hội Phật tử Việt Nam tại Nhật Bản, cùng chư tôn đức Tăng tổ đình Vĩnh Nghiêm, Phật tử tham dự lễ.

  Chư tôn đức tổ đình Vĩnh Nghiêm trang nghiêm khóa lễ Tắm Phật

  Khóa lễ trang nghiêm mở đầu với nghi thức cử ba hồi chuông trống Bát-nhã mừng khánh đản và thực hiện khóa lễ Tắm Phật và khai kinh Khánh đản.

  Nhân Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 - Dương lịch 2022, tổ đình Vĩnh Nghiêm cũng sẽ tổ chức lễ quy cho các Phật tử vào lúc 14 giờ 30, ngày15-5 (15-4-Nhâm Dần).

  Kính mừng Phật đản Phật lịch 2566

  Phật tử tham dự

  Phật đản về tạo niềm hân hoan cho người con Phật ở khắp mọi nơi

  Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp thực hiện nghi thức Tắm Phật

  Chư Tăng trang nghiêm thực hiện nghi thức Tắm Phật

  "Con nay tắm gội chư Như Lai / Công đức trang nghiêm tịnh trí đầy"

  Chư tôn đức trang nghiêm khai kinh Khánh đản

  "Pháp mầu nhiệm cao sâu không xiết / Trăm nghìn muôn ức kiếp kho tìm"

  Phật tử về chùa dự lễ Tắm Phật và tùng thời kinh Khánh đản

  Phật tử về chùa

  Em bé thích thú bên tôn tượng Phật đản sanh

  Nhân Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566, tổ đình Vĩnh Nghiêm sẽ tổ chức quy y cho Phật tử vào chiều 15-4-Nhâm Dần

  Như Danh/Báo Giác Ngộ

  Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/trang-nghiem-le-tam-phat-tai-to-dinh-vinh-nghiem-post61851.html