Trang bị kỹ năng quản lý, xây dựng chính quyền điện tử

Chiều 25/10, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao năng lực quản lý và tổ chức ứng dụng CNTT, xây dựng chính quyền điện tử cho đội ngũ lãnh đạo công nghệ thông tin (CNTT) - CIO.

Trang bị kỹ năng quản lý, xây dựng chính quyền điện tử - Ảnh 1

Trong thời gian 1 buổi, các học viên là thành viên Ban Chỉ đạo CNTT tỉnh, Ban Chỉ đạo CNTT cơ quan Đảng, lãnh đạo CNTT các sở ngành, UBND cấp huyện… đã được nghe các nội dung quản lý nhà nước về CNTT như: Nghị Quyết 36-NQ/TW về đẩy mạnh, ứng dụng, phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế; đẩy mạnh ứng dụng CNTT, xây dựng chính quyền điện tử; khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam; kiến trúc chính quyền điện tử cấp tỉnh; các quy định cung cấp thông tin và dịch công trực tuyến…

Chương trình huấn nhằm nâng cao năng lực quản lý và tổ chức ứng dụng CNTT, xây dựng chính quyền điện tử cho lãnh đạo CNTT, nhất là trong thời điểm toàn tỉnh đang tập trung cao độ cho công các cải cách hành chính và xây dựng cơ quan điện tử, từng bước hiện đại hóa nền hành chính.

Ngân Giang