Trang bị kỹ năng chuyển đổi số cho gần 150 doanh nghiệp

Từ 29/11 đến 1/12, UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức lớp tập huấn trang bị kỹ năng chuyển đổi số cho gần 150 doanh nghiệp, hợp tác xã và các cơ quan quản lý Nhà nước.

Nguồn Đắk Nông: https://baodaknong.vn/trang-bi-ky-nang-chuyen-doi-so-cho-gan-150-doanh-nghiep-188861.html