TRANG BỊ KỸ NĂNG CHO CÁC NỮ ỨNG CỬ VIÊN

Tiếp tục chương trình hội thảo 'Nữ ứng cử viên đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân và việc thúc đẩy bình đẳng giới' do Ủy ban về các vấn đề Xã hội của Quốc hội phối hợp với Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam và Ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức, chiều ngày 19-4 các đại biểu tập trung thực hành một số kỹ năng cơ bản dành cho nữ ứng cử viên đại biểu dân cử. Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội Nguyễn Thúy Anh chủ trì hội nghị.

Nguồn Quốc Hội TV: http://quochoitv.vn/videos/thoi-su/2021/4/trang-bi-ky-nang-cho-cac-nu-ung-cu-vien/552743