Trang bị kiến thức hoạt động tín dụng cho cán bộ HTX

Ngày 13/10 tại TP.Vinh, Liên minh HTX tỉnh tổ chức lớp tập huấn hoạt động tín dụng nội bộ cho đội ngũ cán bộ HTX nông nghiệp. Tham dự khóa học có 70 học viên đại diện cho các HTX trên địa bàn tỉnh.

Tín dụng nội bộ là một hoạt động phụ trợ trong HTX, do tập thể thành viên của HTX tự nguyện tham gia và tự chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động. Trong hoạt động tín dụng nội bộ của HTX nông nghiệp, người cho vay và người đi vay đều là thành viên của HTX. Nhà nước không chịu trách nhiệm về tài chính đối với những rủi ro của hoạt động tín dụng nội bộ HTX. Mọi tổn thất về vốn của hoạt động tín dụng nội bộ do thành viên và HTX chịu tránh nhiệm xử lý theo quy định của pháp luật.

Mục đích của tín dụng nội bộ là hợp tác xã hỗ trợ một phần vốn cho xã viên để sản xuất, kinh doanh; không vì lợi nhuận, nhưng phải bảo toàn được vốn và bù đắp đủ các khoản chi phí của hoạt động tín dụng nội bộ. HTX chỉ sử dụng một phần vốn điều lệ và có thể sử dụng thêm vốn huy động của xã viên để cho xã viên vay.

Trang bị kiến thức hoạt động tín dụng cho cán bộ HTX - Ảnh 1

Các học viên tham gia khóa học.

Khóa tập huấn cung cấp cho cho đội ngũ quản lý HTX thông tin về: Quy định pháp lý, quy trình nghiệp vụ và quản lý; quy trình tổ chức hoạt động, hướng dẫn xây dựng đề án và quy chế hoạt động tín dụng nội bộ trong HTX. Phổ biến Thông tư số 15 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn về tín dụng nội bộ HTX. Theo đó, các HTX sử dụng vốn điều lệ và vốn huy động của xã viên để cho các xã viên trong cùng HTX vay.

Trang bị kiến thức hoạt động tín dụng cho cán bộ HTX - Ảnh 2

Ban quản trị HTX nông nghiệp Toàn Thắng xã An Hòa (Quỳnh Lưu) liên kết với doanh nghiệp thu mua ớt cay cho thành viên.

Khóa học nhằm giúp các cán bộ HTX nắm vững quy định pháp lý hiện hành về hoạt động tín dụng nội bộ. Đồng thời thực hiện được nghiệp vụ tín dụng nội bộ trong HTX nông nghiệp; quản lý tốt hoạt động tín dụng nội bộ, bao gồm: Lập kế hoạch, tổ chức các quy trình tín dụng nội bộ, kiểm soát rủi ro và đánh giá hiệu quả tín dụng nội bộ.

Quỳnh Lan