Trăn trở về việc làm của xã viên

    Gốc

    HTX Thống Nhất (xã Trung Văn, huyện Từ Liêm, Hà Nội) là HTX mới được chuyển đổi theo Luật HTX năm 1998.

    Nguồn SK&ĐS: www.baokinhteht.com.vn/article.aspx?article_id=17076