Trấn Thành - Trường Giang tranh luận vì Chí Tài

Trấn Thành và Trường Giang nổ ra cuộc chiến giành giật "người đẹp" Chí Tài trong tiểu phẩm Kỳ tài hop lớp.

Kim Chi