Trần lãi suất 12%/năm - Hợp lý hay phi lý?

    Báo Sức Khỏe & Đời Sống
    Gốc

    Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) vừa đề nghị Bộ Công thương ngừng cấp phép các đợt khuyến mãi của ngân hàng, lý do: Ngăn chặn tình trạng các NHTMCP xé rào trần lãi suất 11%/năm theo hình thức quà tặng, khuyến mãi.

    Nguồn SK&ĐS: www.baokinhteht.com.vn/article.aspx?article_id=20065