Trận đấu quyền lực mới

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Đúng như dự đoán của dư luận từ I-xla-ma-bát, việc Tổng thống Pê-vết Mu-sa-ráp từ chức mới chỉ tháo gỡ một “nút rối bất ổn” trên chính trường Pa-ki-xtan.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/44/178133