Trăm mảnh đời… đi bụi

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Cùng cảnh bỏ nhà đi bụi đã lâu. Phát (14 tuổi) và Kiều (đi bụi từ 13 tuổi) nhanh chóng thành một cặp. Hằng ngày, Phát loanh quanh trong công viên, gặp gì làm nấy, kiêm bảo vệ Kiều. Có bầu 5 - 6 tháng, Kiều vẫn vác bụng “tiếp khách”… >> Những đứa trẻ mưu sinh nơi phố cổ

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/xahoi/2009/2/109398.cand