Trầm Lộng - Mơ những con đường

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Con đường đất rẽ vào xã Trầm Lộng mới được rải đá răm lạo xạo dưới bánh xe. Thỉnh thoảng, một chiếc xe máy phía sau buộc giá đèo hàng phóng vụt qua làm bụi bốc lên mù mịt. Dọc hai bên đường, những thửa ruộng mới cấy, mạ bắt đầu bén rễ đang dần xanh trở lại.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=55&NewsId=130543