Trạm Kiểm lâm cửa rừng Đăk Pơ Kơ 'thả cửa' cho lâm tặc

Trong ngày 27 và ngày 28.6.2019, nhiều xe ô tô qua Trạm Kiểm lâm cửa rừng Đăk Pơ Kơ, H.Kon Chro (Gia Lai) ở nhiều thời điểm mà không phải chịu bất cứ sự kiểm tra nào.

Trần Hiếu