'Trạm bảo tồn sách' - Nơi làm mới những cuốn sách cũ

Nằm trong khuôn khổ Ngày Sách và Văn hóa đọc năm 2024, tại Thư viện Quốc gia đã diễn ra hoạt động trải nghiệm tại 'Trạm bảo tồn sách'.

Thu Mai - Lê Minh

Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/tram-bao-ton-sach-noi-lam-moi-nhung-cuon-sach-cu-20240420220213762.htm