Trailer bộ phim 'Sheila Điên'

"Mad Sheila" là tác phẩm đạo nhái "Mad Max: Fury Road" của điện ảnh Trung Quốc.

Tuấn Lương