Trailer bộ phim 'Cho em gần anh thêm chút nữa'

Tác phẩm điện ảnh được thực hiện dựa trên cảm hứng lấy từ nguyên tác văn học cùng tên của Gào.

Tuấn Lương