Trai trẻ liều lĩnh chọi dê và cái kết bẽ bàng

Video ghi lại hình ảnh chàng thanh niên không biết lượng sức mình khi chọi dê để rồi phải bỏ chạy bạt mạng.

Video: Chàng trai chọi dê và cái kết bẽ bàng:

Nguồn video: YouTube/Video Projekt.